За нас

Началото на Детска градина №7 е поставено през м. февруари 1961 год. На 26.12.1977 год. отваря врати новопостроената сграда, тогава все още кв. „Добротица” не е застроен. Детското заведение сменя няколко сгради и трима директори – Пенка Овчарова, Мария Герчева, Мария Петкова. Първоначално децата са извозвани с автобус до градината. През 1978 год. се открива и нощуваща група към ДГ и така тя става седмична. Първите години са белязани с редица трудности – отоплението, водоснабдяването, електрозахранването, двора и др., но въпреки това групите в новооткритата сграда и квартал „Добротица” се разраства и за нуждите на младите семейства се налага да бъдат открити още 2 групи, като за целта се преобразуват 2 от помещенията в Педагогически колеж гр. Добрич. Откриват се и две полудневни групи в основната сграда в периода 1985 – 2000 година. ДГ е вече с 10 групи и с над 280 деца. През 1985 год. за директор е назначена Иванка Панчева, която в продължение на 20 години ръководи предучилищното заведение. През 2005 год. след спечелен конкурс за директор на ДГ №7 „Пролет” е назначена г-жа Бонка Иванова. За над половин вековно съществуване ДГ №7 „Пролет” сменя, сгради, управляващ, педагогически и помощен персонал, но неизменно и постоянно остава желанието да се работи с децата и за децата, за тяхното възпитание и обучение. В момента ДГ №7 „Пролет“ работи с около 120 – 125 деца, разпределени в пет възрастови групи. По щат има 11 педагогически и 9 непедагогически персонал.

  • Педагогическият екип е сравнително млад, с добра квалификация и професионални виждания.
  • При нас, студентите от Педагогически колеж към ШУ „Еп. К. Преславски“ провеждат своята практика.
  • Групите не са претоварени и многобройни,което позволява, учителите да работят индивидуално, творчески и с приоритет.
  • Има изградени отделни помещения – спалня, занималня с кътове за игра, трапезария, санитарен възел за децата и офис за помощник възпитателя.
  • Приготвяме винаги вкусна и топла храна за децата, изготвена по рецепти, съобразени с възрастовите особености на децата. ДГ №7 „Пролет“ е единствената в града, която е локация към фондацията за правилно и здравословно хранене на децата на Джейми Оливър.
  • Градината се намира много близо до парк „Резиденция“ и градската градина.