Група "Пчелица"

Учители: Нина Петрова и Нели Димитрова

Групата работи по Програмна система "Булвест– 2000". Основна цел в работата на екипа е приобщаването на децата към средата и създаване на потребност от общуване с връстниците. Приоритет са също и спазването на реда и правилата в групата, създаването на интерес към изучаваната материя, както и добрия синхрон в работата с родителите. Основна цел на екипа на групата е доброто поведение , възпитанието и културата на децата. Родителската подкрепа и ентусиазмът на учителите е сигурна предпоставка за това.