Група "Веселото Зайче"

Учители: Станислава Костадинова и Радка Стоянова

Група "Веселото Зайче" се състои от 25 деца. Децата са физически и психически здрави , добре развити , жизнерадостни и будни. Проявяват любознателно отношение към заобикалящата ги действителност, умеят да отделят същественото от несъщественото. Изразяват своето право на избор и инициатива сред другите. Ежедневно децата придобиват знания, умения, навици, сръчности и социализиране в учебна среда. Групата работи по една от съвременните програмни системи за възпитание и обучение на децата, одобрена от МОН и съобразена с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка "Моите приказни пътечки" на издателство "Булвест 2000".