Група "Калинка"

Учители: Мария Гочева и Ива Йорданова

Настоящата група "Калинка" е сформирана през 2016 г. и се състои от 25 деца, от които 14 са момичета и 11 са момчета. В групата работим по програмна система на издателство "Булвест 2000", "Моите приказни пътечки". Програмите задачи се осъществяват чрез различни подходи като целта ни е – постигане на максимални знания и умения от децата: Комуникативен, хуманно-личностен, ценностно- ориентиран, креативен, рефлексивен, експресивен и контекстен подход. В групата се изграждат правила и умения за формиране елементи на култура на хранене, самообслужване, безопасно поведение и общуване.