Състав на Обществен съвет при ДГ №7 „Пролет”

Председател: Христина Атанасова – родител от група „Калинка”

 • Членове:
  1. Силвия Димитрова, родител от група „Мечо Пух”
  2. Мирослава Малева, родител от група „Пчелица”
  3. Миглена Николова,родител от група „Веселите зайчета”
  4. Емилия Кирилова – представител от Община град Добрич
 • Резервни членове:
  1. Мая Георгиева , родител от група „Калинка”
  2. Невена Тодорова, родител от група „Мечо Пух”
  3. Женя Лукиянова, родител от група „Пчелица”
  4. Петранка Йорданова, родител от група „Веселите зайчета”
  5. Дияна Борисова, представител от Община град Добрич