Група "Слънчице"

Учители:Ваня Андреева и Красимира Тодорова.

Групата се състои от 26 деца. Нашият девиз: "Слънчево да е детството на децата ни!" Нашето верую: "Всичко, което правим добре, можем и още по-добре!" С много обич и всеотдайност, с необходимия професионализъм посвещаваме своя труд на нашите малки "слънчица". Работим по една от съвременните програмни системи за възпитание и обучение на децата, одобрена от МОН и съобразена с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка "Моите приказни пътечки" на издателство "Булвест 2000". В центъра на педагогическото взаимодействие поставяме детската личност с нейните потребности и интереси, с цел максималното развитие потенциала на всяко дете и осигуряване на емоционален и психологически комфорт.