Група "Мечо Пух"

Учители: Йорданка Атанасова и Кремена Костова

Групата се състои от 28 деца и работим с познавателните книжки "Моите приказни пътечки" на издателство "Булвест 2000". Основната ни цел е – детето да има определяща роля, а учителят е в позиция на партньор, който да насочва, насърчава и подпомага детето в процеса на интегрирано комплексно обучение, възпитание и диагностициране. Ежедневната ни работа е ориентирана към формиране на представи, умения, отношения у детето към другите хора и заобикалящата ни среда.